wat we doen

het achterhalen van de waarheid

Ons doel van elk onderzoek is waarheidsvinding, ofwel het achterhalen van de waarheid. Wij zijn ons bewust van het feit dat niet alles is zoals het lijkt en waken er voor geen inkleuring te geven aan constateringen maar houden ons aan feitelijkheden.
Als privédetective, privé-rechercheur, particulier onderzoeker of hoe je het beestje ook noemt, bestaan onze recherchewerkzaamheden uit het vergaren en analyseren van gegevens. Dat doen wij uitsluitend op verzoek van de opdrachtgever, in verband met een eigen belang van deze opdrachtgever en betrekking heeft op één of meer bepaalde natuurlijke personen.

wanneer schakel ik een
recherchebureau in?

Als er ernstige verdenkingen of vermoedens zijn dat er (onrechtmatige) gebeurtenissen plaatsvinden binnen het bedrijf, organisatie of de privesfeer die op welke manier dan ook schade kunnen toebrengen, neem dan contact met ons op. Wij maken graag een afspraak voor een oriënterend gesprek, geheel kosteloos en vrijblijvend. Alles wat besproken wordt, blijft vertrouwelijk.

meer info

wat zijn nu de kosten van een
privé detective?

Dat ligt er maar aan. Dat is misschien een onbevredigend antwoord maar geen enkel onderzoek is hetzelfde. Natuurlijk hanteren wij een uurtarief per onderzoeker, worden gemaakte kilometers doorbelast en moet er betaald worden voor de huur van eventueel in te zetten apparatuur.
Na een gratis intakegesprek en inventarisatie van de wensen zijn wij echter wel in staat een indicatie van de kosten te geven en kunnen er afspraken gemaakt worden om te voorkomen dat de uitgaven voor het onderzoek uit de hand dreigen te lopen. Onze communicatielijnen zijn kort en helder en geven altijd mogelijkheid om het verdere verloop van het onderzoek bij te sturen.

meer info

welke garanties geven wij
aan de opdrachtgevers

Niet elke opdracht eindigt in een positief resultaat. Ook kan het onderzoek een geheel ander resultaat opleveren dan in eerste instantie werd verwacht of gewenst.
Wat we wel garanderen is een volle 100% inzet en een rapportage gebaseerd op onafhankelijk onderzoek en ondersteund door het vergaarde rechtsgeldige bewijsmateriaal.

meer info

Beter gekwetst door

de waarheid

dan getroost door een leugen

Nauwe samenwerking

Ons streven is elk onderzoek tot een positief einde te brengen

Voor onderzoeken waar we op een bepaald vlak diepgaande specialistische kennis nodig hebben of in de gevallen waar we gewoon meer ogen en oren nodig hebben, kunnen we putten uit een uitgebreid netwerk van betrouwbare collega rechercheurs. Stuk voor stuk professioneel, discreet en zeer capabel. We hanteren allemaal dezelfde methodes en werkwijzen en zijn dus geen tijd kwijt aan onnodig overleg en afspraken.

meer info

Voor wie werken we voornamelijk

1

Particulieren

Steeds meer 'digitaal slachtoffer'

Voor particulieren zijn de onderzoeken veelal gericht op het observeren of schaduwen van de (ex-)partner in verband met alimentatie of overspel, maar ook oplichting, fraude, laster en stalking komen steeds vaker voor. Daar de politie door prioriteitsstelling en opdracht van hogerhand ook steeds minder tijd heeft de particulier bij te staan zien we dat er steeds vaker een beroep op ons wordt gedaan door de particulier die, op welke manier dan ook, is benadeeld.

2

Bedrijven

In één op de zes bedrijven fraude

De business to business opdrachten nemen een steeds groter deel van het geheel in. Zo geven verzekeraars steeds vaker opdracht om onderzoek te doen naar verzekeringsfraude en ook advocatenkantoren vinden steeds vaker hun weg naar onze vorm van dienstverlening. Met de stijging van de zogeheten witteboordencriminaliteit neemt ook het aantal verzoeken van bedrijven die interne bedrijfsfraude tegen willen gaan toe. Fraude, een verzamelnaam voor tientallen vormen van onregelmatigheden, zorgt veelal voor flinke financiële schade en winstderving.

3

Verzekeraars

Bedrog en oplichting

Bij verzekeringsmaatschappijen is er sprake van een contractuele verhouding tussen de verzekeraar en de verzekerde. Beide zijn gehouden zich te houden aan de verzekeringsovereenkomst en de overige eisen die de wet aan de verzekering en de bij de verzekering betrokken partijen stelt. In geval van het vermoeden van onregelmatigheden (bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst of bij het indienen van claims) van de zijde van de verzekerde of een derde heeft de verzekeraar binnen zekere grenzen de bevoegdheid om onderzoek te doen naar het handelen of nalaten van de bij de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst betrokken personen.